OM OSS

Bernhold Ortodonti

Vi är en privat tandregleringsenhet som ligger strax utanför Helsingborg. Vi är för närvarande 2 tandregleringsspecialister, Anna Brechter (Leg. Tandläkare, Med. Dr., Specialist i Tandreglering, Active member i Angle Society of Europe), och Houda Ghiasi (Leg. Tandläkare, Specialist i Tandreglering).
Karin Lindestam och Carina Svensson är högskoleutbildade ortodontiassistenter.

Josefine Malm Sonegard och Vlera Meraku är vidareutbildade tandsköterskor inom ortodonti.
Se i övrigt på sidan Personal.

Den kompetens och empati som finns hos medarbetarna på Bernhold Ortodonti utgör en garant för att våra patienter ska kunna känna sig trygga i sin behandlingssituation.

Utbildning & Utveckling

I våra lokaler har vi ett fullt utrustat konferensrum/bibliotek. Varje vecka har vi klinikmöte med inlagd klinikansluten vidareutbildning. Vi har regelbundna seminarier tillsammans med käkkirurger och protetiker där vi planerar de patienter som kräver mera omfattande specialistbehandling.

Specialistkliniker både inom Skåne och i övriga Sverige/Skandinavien besöker oss dels för att bese vår moderna klinik men också för att informeras om och diskutera den moderna ortodontin.

För att utbildningsmässigt ligga på topp måste vi söka utveckling och utbildning även utomlands. Vi går regelbundet nationella och internationella kurser och deltar i specialistkonferenser/kongresser som behandlar framför allt ortodonti.

Samarbetspartners

Vi är beroende av nära och professionellt samarbete med övriga specialister främst käkkirurger som utför de operationer som krävs och protetiker som medverkar vid ersättning av tänder som saknas och justerar tänder som kräver detta.

Allmäntändläkaren är en viktig samarbetspartner då det ju är denne som regelbundet ser sina patienter och om ortodontisk behandling anses nödvändig kontaktar bedömningstandläkaren för betalningsgaranti eller remitterar direkt till oss.

avhandling

Forskning

Anna Brechters avhandling
Anna Brechter disputerade 2007 med en avhandling om mekanismer kring inlammationsorsakad bennedbrytning.

Forskningssamarbete
Just nu pågår forskning i samarbete med Tandvårdshögskolan i Malmö, inom tandreglering.