PERSONAL

Anna Brechter

Leg. tandläkare, Specialist i tandreglering (ortodonti), Med. Dr.

Houda Ghiasi

Leg. tandläkare, Specialist i tandreglering (ortodonti).

Carina Svensson

Ortodontiassistent.

Johanna Kristiansson

Ortodontiassistent.

Josefine Malm Sonegard

Ortodontitandsköterska.

Katarina Culjak

Ortodontitandsköterska.

Janet Mirfors

Ortodontitandsköterska.