PERSONAL

Anna Brechter

Leg. tandläkare, Specialist i tandreglering (ortodonti), Med. Dr.

Houda Ghiasi

Leg. tandläkare, Specialist i tandreglering (ortodonti).

Karin Lindestam

Ortodontiassistent.

Carina Svensson

Ortodontiassistent.

Josefine Malm Sonegard

Ortodontitandsköterska.

Ulrika Bridle

Ortodontitandsköterska.