PERSONAL

Anna Brechter

Leg. tandläkare, Specialist i tandreglering (ortodonti), Med. Dr.

 • Tandläkarexamen i Umeå, 1994
 • Tandläkare (AT) i Vindeln, 1995-1996
 • Leg. tandläkare i Umeå, 1997
 • Allmäntandläkare i Vindeln (1997, 1998) och Umeå (1999)
 • Allmäntandläkare i Kiruna, 1997-1998
 • Assistenttandläkare vid Ortodontiavdelningen i Umeå, 2002
 • Lärare vid avdelningen för Oral Cellbiologi, Umeå Universitet, 1996-1997, 1999-2005
 • Medicine Doktor, Umeå Universitet, 2007
 • Lärare vid Ortodontiavdelningen, Tandläkarhögskolan i Umeå, 2002, 2005-2008
 • Specialist i tandreglering (ortodonti) i Umeå 2008
 • Vik. övertandläkare vid Ortodontiavdelningen i Umeå, 2008
 • Specialisttandläkare, Bernhold Ortodonti, Helsingborg, 2009-
 • Active Member i Angle Society of Europe, 2019-

Houda Ghiasi

Leg. tandläkare, Specialist i tandreglering (ortodonti).

 • Tandläkarexamen i Umeå, 2002
 • Allmäntandläkare i Nybro, 2003-2007
 • Allmäntandläkare i Örebro, 2007-2010
 • Allmäntandläkare i Helsingborg, 2010-2016
 • Specialist i tandreglering (ortodonti) i Malmö/ Lund, 2019
 • Specialisttandläkare, Bernhold Ortodonti, Helsingborg, 2019-

Karin Lindestam

Ortodontiassistent.

 • Tandsköterskeexamen i Lund 1986
 • Ortodontiassistentexamen i Malmö 2002
 • Ortodontiassistent Bernhold Ortodonti i Helsingborg 2006-

Carina Svensson

Ortodontiassistent.

 • Tandsköterskeexamen i Lund 1984
 • Ortodontitandsköterska Bernhold Ortodonti i Helsingborg 2006-2011
 • Ortodontiassistentexamen i Göteborg 2011
 • Ortodontiassistent Bernhold Ortodonti i Helsingborg 2011-

Josefine Malm Sonegard

Ortodontitandsköterska.

 • Tandsköterskeexamen i Helsingborg 2018
 • Ortodontitandsköterska Bernhold Ortodonti i Helsingborg 2018-

Vlera Meraku

Ortodontitandsköterska.

 • Tandsköterskeexamen i Malmö 2018
 • Ortodontitandsköterska Bernhold Ortodonti i Helsingborg 2019-