VANLIGA FRÅGOR

Ortodonti (av grek ”ortho” = rak och ”odontos” = tand) eller tandreglering omfattar ansiktsskelettets och bettets normala och anormala tillväxt och utveckling, bettfelens orsak, diagnostik, förebyggande, behandling, prognos och betydelse för individen.

Det finns bettfel som bör behandlas under tillväxtperioden för ett lyckat behandlingsresultat. Andra bettfel är ej åldersberoende och kan alltså behandlas upp till hög ålder med lyckat resultat. Vissa bettfel går ej att behandla enbart med tandställning utan vi får kombinera behandlingen med käkkirurgisk korrektion. Detta tillsammans innebär att i stort sett alla bettfel i alla åldrar kan behandlas!

Många patienter är intresserade av att få behandling utförd hos oss. Därför är det ofrånkomligt med en viss väntetid. Just nu har vi ca 18 månaders väntetid. Patienter med förtur kallas inom 3-4 månader.

Vi kallar våra patienter i turordning från väntelistan. Vid första besöket gör vi en noggrann klinisk undersökning (målsman bör medfölja barn och ungdomar första gången), kompletterar med speciella röntgenbilder, fotograferar och i vissa fall scannar vi eller tar avtryck av tänder och käkar. Därefter gör vi en behandlingsplanering som i de flesta fall innebär fastsittande tandställning i både över och underkäken. Vi går noggrant igenom behandlingsplanen och dess olika moment med patienten (och målsman) och därefter startar behandlingen.
De olika fasta apparaturtyperna framgår i fliken Behandling.

Behandlingstidens längd är i genomsnitt 18 månader. Vid mindre bettfel något kortare behandlingstid och vid komplicerade bettfel kan behandlingstiden i vissa fall överstiga 24 månader.

Tandställningen består av brackets (fästen, plattor) som limmas på tänderna. Därefter monteras bågen i fästena. Bågen blir då aktiv och börjar flytta tänderna. Det gör inte ont att sätta in tandställningen men ömhet i tänderna och skavsår i kinder och läppar uppkommer de närmaste dagarna efter insättningen. Dessa besvär minskar/försvinner sedan.

Du besöker oss inledningsvis var 8-10 vecka och mot slutet var 4-6 vecka under behandlingstiden.

Det är viktigt att ha en god munhygien och borsta tänderna väldigt noga, för mat och plack fastnar lätt i och runt tandställningen. Ta god tid på dig och använd gärna de tandborstar som vi rekommenderar och använd fluortandkräm och komplettera med fluorskjöljning. Vi informerar och instruerar i god munhygien. Fungerar ej munhygienen kan vi tvingas ta ut tandställningen i förtid för att ej tänderna ska skadas (karies och tandköttsinflammation).

Ät ej hårt och segt godis! Var också försiktig med hårda nyttiga saker såsom äpple, päron, råa morötter och knäckebröd. Dessa måste delas i mindre bitar innan de stoppas i munnen.

Kontakta oss om något går sönder! Vi avgör då om du behöver komma hit för ett akut besök eller du kan vänta till nästa ordinarie besök hos oss.

För att undvika att tänderna går tillbaka efter aktiv behandling får alla våra patienter efter att den fasta apparaturen tagits bort en så kallad retentionsapparatur. Denna består av tunna metalltrådar som limmas på framtändernas baksida, och oftast en avtagbar plastskena eller gomplatta att användas nattetid (ibland även dagtid de första månaderna efter aktiv behandling). Retentionstidens längd varierar men trådarna bör sitta i flera år.

Vår moderna tandregleringsapparatur är mycket skonsam mot tänderna. I vissa fall kan vi se en lätt rotavkortning, men denna har oftast ingen betydelse för tandens livslängd. I extrema fall och ofta i närkontakt med icke frambrutna hörntänder kan dock rotavkortningen vara mera markant. Slarvar man med munhygienen kan detta ge skador på tänder och tandkött och i sådana fall måste vi avbryta behandlingen i förtid.

De flesta av våra patienter är barn och ungdomar upp till 23 års ålder med betalningsgaranti från Region Skåne. Betalningsgaranti utfärdas av Enheten för tandvårdsstyrning efter det att bedömningstandläkare sett patienten hos allmäntandläkaren och anser att bettfelet är av sådan art att patienten erhåller kostnadsfri vård. Barn och ungdomar som ej erhåller betalningsgaranti av Enheten för tandvårdsstyrning betalar själv för sin tandreglering. Dessa barn och ungdomar kommer till oss antingen via remiss från allmäntandläkare eller söker själv. Vuxna patienter remitteras ofta från sin allmäntandläkare, men i många fall kontaktar man oss själv.

För övriga frågor vänligen kontakta oss!