BEHANDLING

Apparatur med metallfästen

Patientfall 1: Stort överbett

Före

Under

Efter

Patientfall 1: Stort överbett

Före behandling
Före behandling
Före behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Efter behandling
Efter behandling
Efter behandling
Smartclip
Föregående
Nästa

Patientfall 2: Trångställning

Före

Under

Efter

Patientfall 2: Trångställning

Före behandling
Före behandling
Före behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Efter behandling
Efter behandling
Efter behandling
Föregående
Nästa

Apparatur med mindre synliga fästen i keramik

Patientfall 1: Trångställning

Före

Under

Efter

Patientfall 1: Trångställning

Före behandling
Före behandling
Före behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Efter behandling
Efter behandling
Efter behandling
Föregående
Nästa

Apparatur med ”osynliga” fästen på tändernas baksida (Lingual apparatur)

Patientfall: Lingual apparatur i överkäken och mindre synliga keramiska fästen i underkäken

Före behandling
Före behandling
Före behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Efter behandling
Efter behandling
Efter behandling
Föregående
Nästa

Apparatur med ”osynliga” genomskinliga skenor

Fall som kräver både tandreglering & käkkirurgisk korrektion av bettavvikelsen

Patientfall 1: Skelettalt öppet bett med trångställning

Före behandling
Före behandling
Före behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Efter behandling
Efter behandling
Efter behandling
Föregående
Nästa

Patientfall 2: Underbett

Före behandling
Före behandling
Före behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Efter behandling
Efter behandling
Efter behandling
Föregående
Nästa

Snarkskena

SomnoDent
Föregående
Nästa